Súbory „Cookies“

9.1. Webové sídlo Poskytovateľa používa Súbory “cookies” za účelom zabezpečenia lepších online služieb a pohodlnosti pri jeho prehliadaní. Používaním Webového sídla a súhlasom s týmito VOP Odberateľ udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas s použitím Súborov “cookies”. Odberateľ berie na vedomosť, že ak navštívi Webové sídlo a v prehliadači má povolené prijímanie Súborov “cookies”, v zmysle ZEK sa považuje táto skutočnosť za prijatie Poskytovateľových podmienok používania Súborov “cookies”.
9.2. Súbory “cookies” poskytovateľ používa k rozpoznaniu opakovaných návštev na Webové sídlo a pre zjednodušenie pohybu na ňom. Informácie zo Súborov “cookies” na Webovom sídle zhromažďuje Poskytovateľ preto, aby sa mohol lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok Webového sídla, aby sa lepšie porozumelo spôsobu ich používania. Tieto informácie používa Poskytovateľ trvale pre vylepšenie navigácie na Webovom sídle a poskytovaných služieb.
9.3. Súbory „cookies“ sú dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení návštevníka. „Cookies“ nepoškodzujú vaše zariadenie. Bez súborov „cookies“ by prehliadanie a využívanie webovej lokality bolo komplikovanejšie.
9.4. „Cookies“, ktoré používame vám umožňujú pohyb na našej webovej lokalite a využívanie jeho základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, objednanie služieb či platby (základné cookies). Ďalším typom „cookies“ sú tzv. (funkčné/prevádzkové cookies), sú to také, prostredníctvom ktorých môže webová lokalita zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo ak sa vyžaduje, vami uprednostňovaný jazyk a pod. „Cookies“ tiež môžu znemožňovať opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. „Cookies“ nám pomáhajú neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia našich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe „cookies“ možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej lokalite a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn webovej lokality (analytické cookies). „Cookies“ môžeme tiež používať na efektívnejšie a relevantnejšie zacielenie marketingovej komunikácie, aby vyhovovala vašim preferenciám v závislosti od vašich online aktivít, ktoré „cookies“ dokážu zaznamenať (reklamné cookies). Okrem našich vlastných „cookies“ môžeme používať aj „cookies“ tretích osôb (napr. Google a Facebook), a to najmä na štatistické a marketingové účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
– Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
– Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
9.5. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.
9.6. V žiadnom prípade však súbory „cookies“ nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači návštevníka stránky. Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom „cookies“, ktoré už odoslal návštevníkovi, čím je zabezpečené súkromie návštevníka.
9.7. Na Webovom sídle môžu byť použité dočasné a trvalé Súbory “cookies”. Dočasné sa uchovávajú v zariadení Odberateľa, kým príslušnú stránku Webového sídla neopustí. Trvalé Súbory “cookies” zostávajú na zariadení Odberateľa do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania.
9.8. Odberateľ berie na vedomie, že najnovšie prehliadače umožňujú používateľom spravovať Súbory “cookies” podľa svojich potrieb. V niektorých prehliadačoch môže Odberateľ nastaviť pravidlá pre správu Súborov “cookies” jednotlivých stránok. Môže zakázať ukladanie Súborov “cookies” zo všetkých stránok okrem tých, ktorým dôveruje. V ponuke prehliadačov Odberateľ zväčša nájde položku “Vymazať údaje prehliadania”. To mu umožní vymazať Súbory “cookies” a ďalšie údaje stránok a doplnkov. Ďalšou funkciou prehliadačov je režim tzv. “súkromného prehliadania”. Pri tomto režime nebudú Odberateľove návštevy webových stránkach vrátane Webového sídla zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory “cookies” vytvorené v režime “súkromného prehliadania” sa po zavretí všetkých okien prehliadača automaticky vymažú.
9.9. Poskytovateľ bude rešpektovať, pokiaľ si Odberateľ nastavenie Súborov “cookies” zmení niektorým zo spôsobov uvedených v bode 9.8 VOP alebo zo spôsobov, ktorý mu ponúka jeho prehliadač. Odberateľ však berie na vedomie, že vypnutie niektorých Súborov “cookies” môže mať dopad na riadnu funkčnosť Webového sídla.