Architektonické poradenstvo MEDIUM – 179 €
Pre tých, ktorí hľadajú možnosti a skrytý potenciál obytného priestoru.

Architektonické poradenstvo MEDIUM – 179 €

Pre tých, ktorí hľadajú možnosti a skrytý potenciál obytného priestoru.

Možno sa práve chystáte rekonštruovať byt, predstavu, čo by ste chceli vylepšiť máte, ale potrebovali by ste poradiť v tom, ako to spraviť. Zaujímalo by vás, akými rôznymi spôsobmi by sa zlepšenie dalo dosiahnuť. Priestor si na základe ilustračných obrázkov viete predstaviť a nepotrebujete vizualizáciu.

Vďaka poradenstvu sa vám môže podariť objaviť riešenie, ktoré by ste sami nevymysleli. Využitím služby sa k ničomu ďalšiemu nezaväzujete, návrh si môžete zrealizovať sami, alebo ho nemusíte zrealizovať vôbec.

Ako príklad je uvedená zmena dispozície bytu v Španielsku, ktorú si podrobnejšie môžete preštudovať aj v sekcii Referencie.

Priebeh architektonického poradenstva:

  1. skontaktovanie sa s klientom, získanie zadania a východiskových materiálov
  2. na základe poskytnutých materiálov /fotky, výkresy, slovný opis, zameranie/ zakreslenie jestvujúceho stavu
    preriešenie dispozície vo viacerých alternatívach, porovnanie pôvodného stavu a navrhovaných zmien, ilustračné a inšpiratívne obrázky pre lepšiu predstavu o priestore, slovný popis koncepcie riešenia
  3. spätná väzba od klienta
    klient vyberie najvhodnejšiu alternatívu, ktorá sa s jeho prípadnými pripomienkami rozpracuje ďalej
  4. dopracovanie finálneho návrhu
    grafický výstup – návrh /formát pdf/ obsahujúci výkres pôvodného stavu, návrh nového stavu – vybratá alternatíva, porovnanie pôvodného s návrhom, ilustračné obrázky a slovný popis koncepcie riešenia

Preriešenie dispozície bytu, časť 1

Architektonické poradenstvo MEDIUM - alternatíva 1

Preriešenie dispozície bytu – časť 2

Architektonické poradenstvo MEDIUM - alternatíva 2

Preriešenie dispozície bytu – časť 3

Architektonické poradenstvo MEDIUM - alternatíva 3

Cena za architektonické poradenstvo on-line, služba MEDIUM, je nastavená pre najfrekventovanejšiu veľkosť bytu, t.j. dvoj- až trojizbový byt. V prípade požiadavky na riešenie viacizbového bytu alebo domu je možné navýšenie ceny.

Ak Vás zaujala moja ponuka, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budem  kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe.Prečítal som si a súhlasím s podmienkami Ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov si môžete prečítať TU

Pozrite si ďalšie služby Architektonického poradenstva on-line