Hurá na to!

Hurá na to!

Domov / Blog / Hurá na to!
https://www.okomarchitektky.sk/wp-content/uploads/2018/11/hura-nato-1m.jpg

Počas materskej som s mamičkami na ihrisku a v mojom okolí častokrát preberala otázky týkajúce sa bývania, zariaďovania a vylepšovania domovov. Väčšinou však tieto témy končili vetou: „Ale ja nemám niekoľko tisíc eur nazvyš, aby som si zaplatila návrh od architekta!“

Ako som tak túto vetu počúvala stále dokola, začala som nad tým uvažovať.

Keď som v roku 2007 končila štúdium na Fakulte architektúry, mala som už, vďaka praxi v poslednom ročníku, akú-takú predstavu o tom, čo ma čaká ďalej.

Kupola

Práca architekta

Na začiatku je investor a zadanie. Nastáva najlepšia fáza – tvorenie a navrhovanie, kedy je architekt vo svojom živle. Je to však relatívne krátke obdobie, ktoré sa spravidla končí prebdetou nocou pred termínom odovzdania. Potom nastáva proces, ktorý cez rôzne posúdenia, povolenia, vyjadrenia a samotné projektovanie smeruje k realizácii projektu.

Je to beh na dlhé trate, ktorý častokrát trvá niekoľko mesiacov alebo aj rokov. V závislosti od veľkosti projektu. Čiže ak by som to mala zhrnúť, celý proces od návrhu až po realizáciu pozostáva z 10% kreatívnej činnosti a zvyšných 90% je o skúsenostiach, praxi, spolupráci s odborníkmi, manažovaní a drine.

Keď som si túto skutočnosť uvedomila, bola som sklamaná. Toto ma čaká? Moje predstavy o kreatívnom povolaní, s ktorými som nastupovala do školy, sa postupne vytrácali.

Neskôr sa vo mne začali vynárať ďalšie otázky: Ako skĺbiť rodinu a deti s takýmto náročným povolaním, kde je niekedy potrebné oddať sa projektu telom aj dušou nie na 2-3 dni ale na týždne, či mesiace?

Zaplavovali ma ďalšie vlny zúfalstva a bezradnosti. V kútiku duše som však verila, že sa mi podarí nájsť cestu ako ostať verná kreativite, architektúre ale aj rodine.

Ako sa zrodil nápad!

Moje rozhovory s ostatnými mamičkami, mi pomaly otvárali oči a konečne sa predo mnou začala ukazovať cesta, ako by som mohla byť užitočná bežným ľuďom a zároveň si plniť sen o kreatívnom povolaní, popri ktorom bude čas aj na rodinu.

Ostávalo teda vyriešiť už iba posledný problém: Ako dostať moje nápady k ľuďom? Po dlhšom analyzovaní a skúmaní som sa stále vracala k jedinému: INTERNET. Vďaka tomuto zázraku je možné osloviť kohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek a odkiaľkoľvek. A tak sa najprv zrodil tento BLOG, kde by som s ostatnými chcela zdieľať moje tvorivé nápady a neskôr aj môj projekt ARCHITEKTONICKÉ PORADENSTVO ONLINE.

Hurá začíname!